Medzinárodná preprava je jeden z najstarších druhov služieb, ktoré poznáme. Je tu s nami od nepamäti, ale jej vrchol a najdynamickejšie obdobie rozvoja prežívame najmä počas posledného storočia.

V minulosti, kedy hlavnou hnacou silou boli svaly ľudí, zvierat či prírodné sily, bolo prioritným cieľom prepraviť tovar na nevyhnutnú vzdialenosť. Hlavnou nevýhodou tejto dopravy bola pomalosť a slabá efektivita, obzvlášť ak išlo o tovar rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Preto medzinárodná preprava slúžila hlavne na prenos drahých produktov ako boli koreniny, vzácne kovy a iné nedostatkové materiály.

Väčší rozvoj medzinárodná preprava zaznamenala až s objavovaním nových trhov za morom a teda vďaka námorníctvu. Rieky a moria sa tak stali novými vodnými cestami, po ktorých sa prepravovalo väčšie množstvo tovaru. Využitie prírodných síl umožnilo dopravu zefektívniť a hlavne znížiť jej cenu, avšak z pohľadu dneška môžeme hovoriť, že medzinárodná preprava, zaznamenala len veľmi malý posun.

Objavenie parného stroja

Vynález parného stroja jednoznačne môžeme zaradiť k najväčším nakopnutiam nielen priemyslu, ale aj prepravy ako takej. Hlavná zmena totiž spočívala v zmene využitia sily, kedy sa ľudia už nemuseli spoliehať len na svoje sily, či silu zvierat alebo prírody, ale dokázali využiť silu vyprodukovanú strojom. Parný stroj dokázal radikálne zmeniť zaužívanú predstavu o medzinárodnej preprave, ktorá už nebola len pomalou nevyhnutnosťou, ale priniesla jej zvýšenú rýchlosť a ešte viacej zväčšila aj jej možnosti z hľadiska kapacity.

Medzinárodná preprava v súčasnosti

V dnešnej hektickej dobe, ktorú ovládajú moderné technológie, sa opierame hlavne o dokonale vyladenú kombináciu viacerých druhov prepravy. Či už hovoríme o leteckej, námornej alebo pozemnej preprave, v súčasnosti preprava tovaru z jedného konca sveta na druhý už nie je otázkou rokov či mesiacov, ale už len otázkou dní či týždňov.

S rozvojom masovokomunikačných technológii, kedy nie je problém sledovať zásielku od jej podania po jej prijatie, sa podarilo medzinárodným prepravcom vybudovať celosvetovo zladené siete, ktoré medzi sebou efektívne komunikujú. Vďaka tomu je možné využívať sledovanie zásielky od jej poslania až po jej prebratie adresátom. Jednoducho povedané, dnes je na Slovensku, večer vo Frankfurte a ráno v Londýne.