Vďaka moderným spôsobom prepravy je dnes možné doručiť zásielku kamkoľvek. Príslušný dopravný prostriedok jednoducho vyrazí z bodu A do bodu B a do pár hodín či dní je pošta doručená. Vedeli ste však, že história poštových doručovacích vozov siaha až do dôb Márie Terézie?

Preprava sa začala kočmi

Táto pokroková panovníčka zaviedla v 18. storočí prepravu listových zásielok a balíkov poštovým kočom ťahanom koňmi. Koč na prepravu obyčajnej, vtedy tiež „ordinárnej“ pošty bol ťahaný dvoma koňmi. Koč s troma koňmi bol označovaný ako „krížna pošta“. Pre prepravu „extra“ a „dupla” pošty slúžil koč ťahaný štyrmi koňmi. Veľké balíky boli uskladnené vo veľkých schránkach, ktoré sa nachádzali na spodku koča. Doručovacie koče boli v minulosti značne privilegované. Každý iný dopravný prostriedok sa mu na ceste musel vyhnúť. Aby sa tak stalo, kočiš počas celej cesty ohlasoval prítomnosť trúbkou. Dnes dodávke s vašou zásielkou síce na ceste nikto bez príčiny prednosť nedá, napriek tomu vieme garantovať veľmi rýchle doručenie.
Preprava tovaru sa uskutočňuje okamžite s vysokou mierou spoľahlivosti.


Nasledovníkom kočov bola železničná preprava. Prelomové 19. storočie pary značne proces doručovania zásielok urýchlilo. Na trase Bratislava – Trnava premávala prvá konská železnica. Kuriérska služba 21. storočia je vybavená modernými automobilmi a profesionálmi vo svojej oblasti. Zásielku je, našťastie, možné doručiť z ktorejkoľvek časti Slovenska v rámci celého sveta. Prepravná spoločnosť umožňuje tiež poistenie zásielky a sledovanie jej pohybu.