Vážený zákazníci,

dovoľte nám oznámiť Vám, že spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s. r. o. pristúpila s platnosťou od 01. 01. 2020 k zvýšeniu mýtneho poplatku zo súčasných 0,015 Eur/kg hmotnosti zásielky na 0,02 Eur/kg. Aj napriek tomuto nepatrnému zvýšeniu poplatku patrí naša spoločnosť k prepravcom s jedným z najnižších mýtnych poplatkov. Predmetný poplatok sa aj naďalej nevzťahuje na paletové zásielky.

Zároveň Vás chceme informovať o skutočnosti, že s platnosťou od 01. 01. 2020 je naša spoločnosť nútená spoplatniť SMS avizáciu príjemcov zásielok v hodnote 0,20 Eur/zásielku. V prípade, že bude pokus o doručenie zásielky vykonaný viac-krát, poplatok budeme účtovať vždy len 1-krát.

Za pochopenie Vám ďakujeme.

 

Váš SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s. r. o.