Zavedenie nového informačného systému so zámerom skvalitnenia a sprehľadnenia služieb pre zákazníkov.