Vážení zákazníci,

radi by sme Vás informovali, že v záujme skvalitňovania služieb poskytovaných našou spoločnosťou dôjde s účinnosťou od 07. 08. 2017 k zmene v spôsobe zasielania potvrdených dodacích listov späť odosielateľom zásielok. Vzhľadom na nárast digitalizácie a automatizácie procesov, budú potvrdené dodacie listy v našej spoločnosti skenované a zasielané Vám budú formou automatických zákazníckych reportov v elektronickej forme prostredníctvom e-mailov. Originál dodacieho listu bude vždy archivovaný spolu s potvrdením o doručení a v prípade potreby Vám ho na základe individuálnej požiadavky zašleme (napr. pre potreby súdneho dokazovania a pod.).

Súčasne s touto zmenou dochádza s účinnosťou od 07. 08. 2017 k zmene ceny predmetnej služby:
- štandardná cena za službu „vrátenie DL – elektronická forma“ bude znížená z 1,66 Eur/ks na 1,50 Eur/ks bez DPH pre tuzemské prepravy, v prípade zahraničných prepráv bude cena znížená z 2,50 Eur/ks na 2,- Eur/ks bez DPH.
Pre zákazníkov, ktorí budú požadovať poskytovanie služby vrátenia DL v pôvodnej forme, dôjde k zmene ceny:
- štandardná cena za službu „vrátenie DL – papierová forma“ je stanovená na 3,- Eur/ks bez DPH pre tuzemské prepravy, v prípade zahraničných prepráv je cena stanovená na 4,- Eur/ks bez DPH.

Vyššie uvedená zmena bude viesť k zvýšeniu kvality v poskytovaní tejto služby, k zlepšeniu návratnosti potvrdených DL, pričom bude celý proces obehu DL podstatne jednoduchší a prehľadnejší. Veríme preto, že túto zmenu prijmete pozitívne a tešíme sa na našu budúcu spoluprácu.