Palivový príplatok

Pohonné hmoty tvoria výraznú časť nákladov kuriérskej spoločnosti a preto sa účtuje k cenám za prepravu aj palivový príplatok, ktorého výška závisí od aktuálnej ceny pohonných hmôt. Ak cena pohonných hmôt stúpne nad určitú hranicu, premietne sa to zároveň do ceny prepravy prirátaním percenta podľa aktuálnej výšky ceny motorovej nafty.

Sadzba palivového príplatku sa priamo odvíja od priemernej ceny nafty uvádzanej Štatistickým úradom SR, ktorý ju zverejňuje každý týždeň na svojej internetovej stránke. Týždenné priemerné ceny pohonných látok v SR.

Cenník palivového príplatku platný od 1.8.2023
Priemerná cena nafty SK (EUR / liter)Palivový príplatok
Menej ako 1,0010 %
1,001 – 1,1863 %
1,187 – 1,3726 %
1,373 – 1,5589 %
1,559 – 1,74412 %
1,745 – 1,93015 %
1,931 – 2,11618 %
Od 2,117 pri každom náraste ceny nafty za 1 liter o sumu +0,04 EUR je pripočítaný palivový príplatok +1 %.

Palivový príplatok je vypočítaný z prepravného podľa platného cenníka SDS - Smart Delivery Service SK, s.r.o. bez pripočítania ďalších poplatkov, ako je napríklad mýtne pri kusových zásielkach, SMS avízo a dobierkového poplatku.

Palivový príplatok a jeho výška (%) vychádza z priemernej ceny nafty vykazovanej ŠÚ SR za predposledný ucelený týždeň predchádzajúceho kalendárneho mesiaca a platí pre celý nasledujúci kalendárny mesiac.

Palivový príplatok je uvedený na faktúre za prepravu vždy osobitne.